Disclaimer

Disclaimer website

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend
De informatie die u op deze website vindt, hebben wij met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kunnen wij niet instaan.

Wijzigingen producten en diensten
Wij verstrekken op deze website alleen informatie over onze eigen producten en diensten en wij houden ons het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

Verwijzingen en hyperlinks
De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door ons worden onderhouden. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden

Eigendomsrechten
Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in een e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.